Komutan...

Yaşlı Bakım Merkezi

Yaşlı Bakım Merkezi

Deniz park Yaşlı Bakım merkezi Yaşlılığın her döneminde bireysel ihtiyaçlar doğrultusunda en son gelişmeleri takip ederek, en kaliteli ve güvenli bakım hizmet vermeyi hedeflemektedir. Bu nedenle Hizmet talep eden hastalarımız uzmanlarımız tarafından ücretsiz bir tanılama ziyareti yapılarak, hastanın bakım ihtiyaçları belirlenmekte, multi disipliner sağlık ekibimiz ile kişiye özel bakım planı oluşturulmakta; ailesi ve primer hekimi ile koordineli şekilde yaşlının tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Uzman Hekim, Yoğun bakım Hemşireleri ve yaşlı bakım elemanları ekip çalışması ile hastaların bakımını sağlamaktadır. Gerektiğinde ekibe psikolog, fizyoterapist ve sosyal hizmet uzmanı da dahil olur. Bakım hastalarına multidisipliner yaklaşımla hizmet vermek önemlidir. Merkezimizde hastanın ihtiyacı ve hekim onayı ile solunum terapisi, konuşma terapisi ve fizik tedavi hizmeti de verilmektedir. Yara bakımı ve ostomi hemşiresi desteği ile dekibüt ve ostomi yaralarına yeni tedavi yaklaşımları ile hızlı ve etkin tedavi çözümleri sunulmaktadır.

Bakım merkezinden kimler hizmet alabilir?

  • Her seviye Alzheimer & Demans hastası,
  • Yatağa bağımlı bakım hastaları (Nöroloji, Nöroşirürji, Nefroloji vb)
  • Ameliyat sonrası rehabilite edilmesi gereken hastalar (ortopedi, cerrahi hastaları)
  • Onkoloji (Kanser) hastaları
  • Kronik hastalıkları olan bakım hastaları (diabet, Kalp vb)
  • Akciğer hastalıkları, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)
  • Kolostomi& İleostomisi olan hastalar
  • Yatarak Fizik tedavi görmesi gereken hastalar