OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Yaşlı Bakım Merkezi

Yaşlı Bakım merkezi
Deniz park Yaşlı Bakım merkezi Yaşlılığın her döneminde bireysel ihtiyaçlar doğrultusunda en son gelişmeleri takip ederek, en kaliteli bakım hizmet vermeyi hedeflemektedir. Bu nedenle Hizmet talep eden yaşlılarımıza uzmanlarımız tarafından ücretsiz bir tanılama ziyareti yapılarak, kişinin bakım ihtiyaçları belirlenmekte, multi disipliner sağlık ekibimiz ile kişiye özel bakım planı oluşturulmakta; ailesi ve primer hekimi ile koordineli şekilde yaşlının tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Bakım Merkezinde aylık ücrete dahil hizmetler
Hijyenik bakımlar ve banyolar, 3 ana,2 ara öğün dengeli beslenme, sonda takılması ve sonda bakımları (malzemeler hariç),hayati bulguların monitörize edilmesi, ilaçların uygulanması ve takibi, kurum doktorunun muayenesi ve kontrolleri, ergoterapi & meşguliyet terapileri, kurum içi tüm aktiviteler, bir yılını tamamlayan her konuğa ücretsiz check-up paketi.

Ek ücrete tabi hizmetler
Özel uzman hekim muayeneleri, röntgen, laboratuar tahlilleri, Ambulans hizmetleri, Fizik tedavi, Hastaneye transfer ve refakat, kurum dışı aktiviteler, Hasta bezleri, kişiye özel ilaç, sarf malzeme ve cihazlar.

Bakım merkezinden kimler hizmet alabilir?

  • Her seviye Alzheimer & Demans hastası,
  • Yatağa bağımlı bakım hastaları (Nöroloji, Nöroşirürji, Nefroloji vb)
  • Ameliyat sonrası rehabilite edilmesi gereken hastalar (ortopedi, cerrahi hastaları)
  • Onkoloji/Kanser hastaları
  • Kronik hastalıkları olan bakım hastaları (diabet, Kalp vb)
  • Akciğer hastalıkları, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)
  • Kolostomi & İleostomisi olan hastalar
  • Yatarak Fizik tedavi görmesi gereken hastalar