bahçe1

Sevgiyle Yaşama Bağlar

Kaynakların Doğru Kullanılması

Dünyanın bize bahşettiği tüm kaynakları kullanırken; dikkatli, duyarlı davranırız. Tabii kaynakların sonsuz olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu doğal kaynakların tükeneceği akıldan çıkarılmamalıdır.

Atıktan Sanata
Sosyal hizmet uzmanlarımızın rehberliğinde; Konuklarımızın boş zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla ergoterapi &meşguliyet terapilerinde materyal olarak çoğunlukla atık malzemeler kullanılmakta ve ortaya yeni orijinal tasarımlar çıkarılmaktadır. Bkz; galeri.